Dokumen ISO

Bil Rujukan Tajuk  
1 PADAT-MK-01(PIN.04) Manual Kualiti Muat turun
2 PADAT-PS-04(PIN.02) Prosedur Sokongan Perlantikan Tenaga Pakar Muat turun
3 PADAT-PS-05 Prosedur Pengurusan Stor Am Muat turun
4 PADAT-PS-11(PIN.01) Prosedur Pemantuan Dan Pengukuran Proses Muat turun
5 PADAT-PS-12(PIN.02) Prosedur Sokongan Penyelenggaraan ICT Muat turun
6 PADAT-PS-15 Prosedur Audit Pembekal Muat turun
7 PADAT-PS-16 Prosedur Penilaian Semula Pembekal/Subkontraktor Atau Kontraktor

Muat turun

8 PADAT-PS-18(PIN.02) Prosedur Perolehan Koleksi/Artifak

Muat turun

9 PADAT-PSW-01(PIN.04) Prosedur Kawalan Dokumen Muat turun
10 PADAT-PSW-06 Prosedur Tindakan Pencegahan Muat turun
11 PADAT-PSW-08 (PIN.02) Prosedur Tindakan Penambahbaikan Berterusan Muat turun
12 PADAT-PSW-12 Prosedur Konservasi Monumen Muat turun
13 PADAT-PSW-13(PIN.00)

Prosedur Pewartaan Monumen

Muat turun

14 PADAT-AK-01

Arahan Kerja Arkeologi

Muat turun

15 PADAT-PSW-09 Prosedur Bagi Proses Pengurusan Dan Perlaksanaan Penyelidikan Ekskavasi Arkeologi

Muat turun

16 PADAT-PSW-14 Prosedur Pengurusan Stor Arkeologi Muat turun
17 PADAT-PK-01 Prosedur Kualiti Bagi Proses Pengurusan Dan Perlaksanaan Projek Penyelidikan Warisan Budaya Dan Perlaksanaan Perolehan Koleksi / Artifak Muat turun