Lembaga Pengarah

Zaharin paiman
Y.B. Dato' Dr. Ahmad Yunus bin Hairi
YB Pengerusi Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor

 Y.Bhg Dato' Ahmad Zaharin Bin Mohd Saad
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Shah Alam

Y. Bhg. Dato' Paiman bin Keromo
Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor.
ahya pengarah
Y.B. Dato' Mohd Amin bin Ahmad Ahya
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Y. B Dato' Noordin bin Sulaiman
YB Pegawai Kewangan Negeri Selangor
Y.D.M. Profesor Madya Dato’ Dr. Tengku Jamaluddin b. Tengku Mahmud Shah Al-Haj
Wakil Pihak Istana
kamarul DrZainah
Y.Bhg. En. Kamarul Baharin b. A. Kassim
Ketua Pengarah
Jabatan Muzium Malaysia
Y.Bhg. Dr. Zainah Binti Ibrahim
Pesuruhjaya Warisan Negara
Y. Bhg. Prof. Dato' Dr Abdullah Zakaria bin Ghazali
Pakar Sejarah
zubaidah ann Rajantheran
Y.Bhg. Puan Zubaidah binti Sual/Shawal 
Pakar/Ahli Budaya Melayu
Y. Bhg. Dr. Hj. Ann Wan Seng
Pakar/Ahli Budaya Cina
Y. Bhg. Prof. Dr. Rajantheran A/L Muniandy
Pakar/Ahli Budaya India