Objektif

Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor diwujudkan di atas lima objektif:

  • Untuk mengumpul segala maklumat adat Melayu dan warisan negeri Selangor
  • Bertanggungjawab menyelamat,memelihara dan mengembangkan adat Melayu dan warisan negeri Selangor.
  • Memperkasakan adat melayu dan warisan negeri Selangor.
  • Mewujudkan pusat maklumat dan rujukan berkaitan adat dan warisan Melayu serantau..
  • Mendekatkan masyarakat umum kepada institusi permuziuman.