Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari - Ogos 2015
BilPerkhidmatanPerkhidmatan yang menepati Tempoh Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Pencapaian sehingga 31 Ogos 2015
    Jumlah % Jumlah %  
1

Mengadakan pameran tentang sejarah,budaya dan alam semulajadi negara melalui:

  • Pameran Khas dengan minima dua (2) pameran setahun
  • Pameran Luar dengan minima lima (5) pameran setahun

 

  • 07
  • 2

 

100%
0%

 

 

-

-

   Jumlah Keseluruhan Pameran terdapat 30 pameran
2 Menguruskan pinjaman koleksi jabatan dengan minima dua puluh (20) permohonan setahun 1,157 90%     1,157 permohonan pinjaman koleksi yang telah dijawab
3 Menerima permohonan khidmat rundingan bagi penyelidikan dengan minima 12 permohonan setahun 900 83% -  

Padat telah menerima sebanyak 10 permohonan khidmat rundingan bagi penyelidikan
dari Jan.-Ogos 

4 Mengemaskini kandungan portal jabatan dengan minima empat (4) kali 1,290 99% -    Unit IT telah mengemaskini kandungan sebanyak 34 kandungan portal jabatan dari Jan-Ogos
5 Maklumbalas aduan diambil tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja 1,100 100% -    
6

Maklumbalas permohonan lawatan berpandu dijawab dalam tempoh lima (5) hari bekerja

  90%  -    
7

Menyertai persembahan kesenian dan kebudayaan dengan minima 30 persembahan setahun.

   87% -