Penggunaan Aplikasi Online

Laporan Penggunaan Aplikasi Online Bagi Tahun 2014

BIL

APLIKASI ONLINE

JUMLAH

1.

Maklumbalas / Aduan Online

0

2.

Sewaan Kumpulan Kesenian/Artis Online

0

3.

Sewaan Dewan & Auditorium Online

1

4.

Pendaftaran Sahabat Muzium Online

4