Borang Sewaan Auditorium/Dewan

Nama Pemohon:*
Invalid Input

Nama Agensi / Jabatan:*
Invalid Input

Alamat Emel:*
Invalid Input

Alamat Surat-Menyurat:*
Invalid Input

No Telefon:
Invalid Input

 
Kemudahan:*
Invalid Input

Peralatan Tambahan:*
Invalid Input

Tarikh/Masa Penggunaan:*
Invalid Input

Tujuan Penggunaan:
Invalid Input

Jumlah Peserta:
Invalid Input

** Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang diberikan adalah benar dan saya bertanggungjawab serta patuh kepada segala syarat-syarat penyewaan dan kadar bayaran yang dikenakan.