Koleksi

PENGENALAN

Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) menyimpan pelbagai koleksi bagi tujuan pemeliharan, penyelidikan dan pendidikan tentang kepelbagaian artifak dan spesimen signifikan yang terdapat di negara ini. Koleksi Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) meliputi:

 

1) Menyediakan konsep dalam perlaksanaan pameran-pameran sementara dan tetap di MSAS dan muzium daerah.

2) Mengadakan program pameran dan kerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta serta NGO.

3) Melaksanakan kerja-kerja pengurusan koleksi/artifak melalui tiga kaedah utama iaitu pembelian, pinjaman dan sumbangan/hadiah.

4) Menyelaras kerja-kerja pendaftaran dan dokumentasi koleksi serta pengurusan koleksi di stor MSAS dan muzium-muzium daerah.

 

Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan dan urusan berkenaan koleksi dan artifak, sila hubungi:

  1. En.Rizal Effendy bin Mohamad Zainudin
    rizal.effendy@padat.gov.my
    Penolong Kurator 
  2. Puan Siti Syabana binti Mohd Yusop
    siti.syabana@padat.gov.my
    Penolong Kurator

Telefon dan Fax

Tel : +603 – 55190050 / 7604
Fax : +603 – 55191799