Adat Dan Waris

  • Sudut ini merupakan sudut informasi mengenai sejarah adat dan waris Melayu di Malaysia. Ia dipersembahkan dengan bentuk yang interaktif yang mana ia menyelitkan satu permainan bagi setiap sudut yang ada. Ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat terutama golongan muda untuk lebih mengenali sejarah adat dan waris Melayu agar ia tidak ditelan zaman.

  • Soalan Kuiz

    soal-01 soal02 soal12 soal14 soal17 0soal3


    Jawapan

    04 11 12 17