Senarai Buku terbitan

 TajukHarga
buku

buku
Warisan Masjid-Masjid Lama di Selangor
Masjid atau disebut juga sebagai ‘rumah Allah’ tempat umat Islam berkumpul dan mengerjakan segala kegiatan keagamaan seperti sembahyang berjemaah, bersembahyang Jumaat, sembahyang hari raya dan sebagainya. Sejarah institusi masjid juga membuktikan bahawa masjid adalah satu simbol kekuatan dalam penyatuan umat Islam sejagat seperti yang telah berlaku pada zaman Rasulullah S.A.W.

Justeru itu, penerbitan buku ini adalah satu usaha pihak PADAT untuk memartabatkan segala hal berkaitan warisan masjid. Kajian ini juga tertumpu kepada usaha mengumpul dan mendokumentasi masjid-masjid lama yang terdapa di seluruh daerah di Negeri Selangor. Untuk tujuan itu beberapa kerja awalan pengumpulan maklumat daripada sumber bertulis telah dijalankan, di samping gerak kerja lapangan yang melibatkan pengumpulan maklumat sumber lisan dan pemerhatian, terutamanya untuk mengesan dan merekodkan sejarah awal, pengaruh dan perkembangan pembinaan masjid. Kajian yang dijalankan juga turut meliputi reka bentuk, ragam hiasan, unsur simbolik dan falsafah yang terkandung di sebaliknya.
RM 69.90
buku Pertabalan dan Kemahkotaan RM 300.00
(Diskaun 10% -
RM 240.00)
buku Senjata Warisan RM 250.00
(Diskaun 20% -
RM 200.00)
buku Tiang Seri Selangor RM 40.00 (Kulit nipis)
RM 50.00 (Kulit tebal)
(Diskaun 10% -
RM 36.00 (Kulit Nipis)
RM 40.00 (Kulit Tebal))
buku Tan Sri S.M Salim: Perjalanan Seni RM 30.00 (Kulit nipis)
RM 40.00 (Kulit tebal)
(Diskaun 10% -
RM 27.00 (Kulit Nipis)
RM 31.50 (Kulit Tebal))
buku Tembikar: Dari Warisan Ke Wawasan RM 20.00
(Diskaun 10% -
RM 18.00)
buku Selangor Sejarah Proses Pembangunannya RM 25.00
(Diskaun 40% -
RM 15.00)
buku Selangor Satu Persepsi Sejarah RM 25.00
(Diskaun 40% -
RM 15.00)
buku Jaringan Muzium Asia Tenggara RM 20.00
(Diskaun 15% -
RM 17.00)