Gedung Raja Abdullah

gedung

Sebuah bangunan dua tingkat bercirikan senibina Inggeris dan mempunyai persamaan dengan Bangunan Balai Polis di Kota Bharu, Kelantan. Dibina oleh Raja Abdullah di Pekan Batu Klang di tebing Sungai Kelang pada tahun 1865 sebagai tempat kediaman dan menyimpan bijih timah. Raja Abdullah adalah merupakan wakil Sultan yang diperintahkan mengutip hasil dan memperdagangkan bijih timah yang dihasilkan di Lembah Klang.

Semasa berlaku Perang Saudara pada tahun 1866 di kawasan ini, rumah ini telah dijadikan sebagai kubu pertahanan orang-orang Raja Mahadi yang berkubu di Kota Raja Mahadi yidak jauh dari kawasan ini. Residen Inggeris Pertama J.G Davidson menjadikan Gedung ini sebagai Pusat Pentadbiran Daerah yang kemudiannya dijadikan Balai Polis Daerah hingga tahun 1970 dan dijadiakan Muzium Timah dan kini dalam proses pembaikpulih.